Lucrări de construcție a drumului din str. Salcîmilor.

Lucrările de construcții a drumilui din str. Salcâmilor din com. Stăuceni 5 octombrie 2018