Ședința ordinară a Consiliului comunal Stăuceni din 02 februarie 2024.

Feb 14, 2024 - 08:31
 0  61
Ședința ordinară a Consiliului comunal Stăuceni din 02 februarie 2024.

Decizia 1/1 „Cu privire la organizarea referendumului local pentru modificarea statutului localității Stăuceni, din sat în oraș”

Decizia 1/2 „Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare  din soldul disponibil”

Decizia 1/3 „Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil conform „Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni””

Decizia 1/4 „Cu privire la înaintarea proiectului: „Reconstrucția centrului educațional cultural din comuna Stăuceni” spre finanțare în cadrul Programului Național „Satul European””

Decizia 1/5 „Cu privire la stabilirea capacității administrative a Primăriei com. Stăuceni pentru anul 2024”

Decizia 1/6 „Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare pentru IPLT „Dragoș Vodă””

Decizia 1/7 „Cu privire la acordarea ajutorului material”

Decizia 1/8 „Cu privire  la scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță” 

Decizia 1/9 „Cu privire la acordarea burselor de merit sportivilor din com. Stăuceni"

Decizia 1/10 „Cu privire la acordarea unui suport financiar participanților la conflicte militare”

Decizia 1/11 „Cu privire la  instituirea Comisiei de licitație a comunei Stăuceni”

Decizia 1/12 „Cu privire la aprobarea componenței Comisiei Administrative a Primăriei comunei Stăuceni”

Decizia 1/13 „Cu privire la corectarea erorilor la masurarea terenului cu nr. cadastral **********” 

Decizia 1/14 „Cu privire la corectarea erorilor la masurarea terenului cu nr. cadastral *********” 

Decizia 1/15 „Cu privire la elaborarea planului geometric a terenului cu nr. cadastral **********”

Decizia 1/16 „Cu privire la delimitarea în mod selectiv a unor terenuri din domeniul privat a UAT Stăuceni” 

Decizia 1/17 „Cu privire la adresarea dlui ******* ******”

Decizia 1/18 „Cu privire la corectarea erorilor la masurarea terenului cu nr. cadastral  ***********”

Decizia 1/19 „Cu privire la modificarea înscrierii în Registrul Bunurilor Imobile”

Decizia 1/20 „Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate privind necesitatea extinderii cimitirului existent  din comuna Stăuceni, mun.Chișinău”

Decizia 1/21 „Cu privire la expunere la licitaţia publică a unor bunuri imobile proprietate a APL Stăuceni”

Decizia 1/22 „Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului comunal Stăuceni nr. 9/20 din 22.12.2023”

Decizia 1/23 „Cu privire la aprobarea proiectului pentru investiție „Improving the response to emergency situations through cooperation between Stăuceni Commune, country Botoșani and Stăuceni Commune, Municipality Chișinau””

Decizia 1/24 „Cu privire la corectarea erorilor la masurarea terenului cu nr. cadastral **********”

Fișiere