Anunț privind Concursul pentru funcția vacantă de șef al IMSP CS Stăuceni

Mar 26, 2024 - 05:21
Mar 26, 2024 - 05:24
 0  27
Anunț privind Concursul pentru funcția vacantă de șef al IMSP CS Stăuceni

ANUNȚ
Privind admiterea la Concursul pentru funcţia vacantă de șef al InstituțeiMedico- Sanitare Publice Centrul de Sănătate Stăuceni

              Comisia de Concurs pentru funcția vacantă de șef al InstituțeiMedico- Sanitare Publice Centrul de Sănătate Stăuceni, informează despre finisarea perioadei de depunere a dosarelor de concurs.

Pentru funcția vacantă de șef al InstituțeiMedico- Sanitare Publice Centrul de Sănătate Stăuceni,  au fost depuse două dosare după cum urmează:

-       Pavlov Ludmila

-       Baleca- Iachi Tatiana

În urma întrunirii Comisiei de concurs în ședință inclusiv pentru examinarea dosarelor candidaților la funcția vacantă șef al InstituțeiMedico- Sanitare Publice Centrul de Sănătate Stăuceni  s-au luat următoarele decizii:

1.      Se admnite dna Pavlov Ludmila la etapa următoare de concurs la funcția de șef al IMSP CS Stăuceni.

2.      Se respinge dosarul dnei Baleca- Iachi Tatiana din cauza dosarului incomplet și neîndeplinirea condițiilor expuse de Comisia de concurs la funcția vacantă de șef al IMSP CS Stăuceni și anume, lipsa studiilor manageriale  în sănătate publică.

3.      Având în vedere admiterea unui singur candidat la concurs, se stabilește pentru data de 29 martie 2024, ora 10:00, ședința de concurs pentru funcția de șef al IMSP CS Stăuceni, pentru probele:

·        Prezentarea proiectului de management al instituției publice;

·        Interviul.

4.      Secretarul Comisiei de concurs va asigura informarea candidaților despre deciziile prevăzute la pct. 1, 2 și 3 și va publica anunțul privind data, ora și candidați admiși la concurs.

5.      Se stabilesc pentru proba Interviul lista întrebărilor de bază conform Anexei nr. 1.