Anunț privind rezultatele concursului

Primăria comunei Stăuceni anunță despre rezultatele concursului desfășurat în vederea asigurării serviciului regulat de transport local al călătorilor: s. Goianul Nou- com. Ciorescu

Sep 19, 2022 - 11:05
Sep 19, 2022 - 11:06
 0  87
Anunț privind rezultatele concursului

Potrivit anunțului publicat în Monitorul Offcial despre data și locul de desfășurare a Concursului privind identificarea unui operator în vederea prestării serviciului local de transport  al locatarilor s. Goianul Nou, com. Stăuceni, mun. Chișinău cu itinerarul s. Goianul Nou- com. Ciorescu, membrii comisiei de Concurs s-au întrunit astăzi 19.09.2022, ora 10:00 în incinta sălii de ședințe în ședință publică.

Având în vedere că la Concursul menționat sa înregistrat un singur operator, prezentând toate actele solicitate conform anunțului publicat de Primăria com. Stăuceni, Comisia de concurs a stabilit câștigător al Concursului operatorul C.P. „Auto-Rapid”.

Administratorul C.P. „Auto- Rapid” urmează să prezinte timp de 72 de ore devizul de cheltuieli pentru prestarea serviciului solicitat, iar executivul Primăriei com. Stăuceni să propună Consiliului com. Stăuceni, aprobarea devizului de cheltuieli pentru asigurarea transportului locuitorilor s. Goianul Nou în termeni cât mai restrânși.