Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie

Feb 2, 2024 - 06:48
Feb 20, 2024 - 06:49
 0  35
Anunț privind consultarea publică a proiectului de decizie

Primăria comunei Stăuceni anunță consultarea publică a  proiectului de decizie „Cu privire la modificarea înscrierii în Registrul Bunurilor Imobile” asupra terenului cu nr. cadastral 3153201287 în cadrul Consiliului comunal Stăuceni.

Scopul proiectului-  modificarea domeniului bunului imobil cu nr. cadastral 3153201287, proprietate APL Stăuceni.
Necesitatea aprobării deciziei privind modificarea domeniului bunului imobil în Registrul Bunurilor Imobile asupra terenului proprietatea APL Stăuceni, cu nr. cadastral 3153201287, amplasat pe adresa: extravilanul com. Stăuceni, mun. Chişinău, cu suprafața 5,8918 ha, destinația I - teren agricol, modul de folosință, păşuni, este folosirea rațională şi eficientă a resurselor funciare, în toate ramurile economice şi tehnice pe teritoriul localităţii;
Beneficiarii Proiectului este: APL Stăuceni.

Impactul estimat este efectuarea modificărilor în Registrul Bunurilor Imobile asupra bunului imobil proprietatea APL Stăuceni, cu nr. cadastral 3153201287, cu suprafața de 5,8918 ha, din domeniul „Public” în domeniul „Privat” și valorificarea mai eficientă a terenului.
Sursa de finanțare: nu necesită careva cheltuieli suplimentare de la buget de stat. 
Cadrul legislativ Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică Legii nr. 29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietății publice și Instituției Respective și Ordinul ARFC nr.17 din 19.05.2021 cu privire la aprobarea clasificatorului terenurilor după categoria de destinație și folosință în conformitate art.10 al Legii 828-XII din 25.12.1991 Codul Funciar.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md , sau la numărul de telefon 022 32 69 76.

Fișiere