Consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Bugetului Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 13 noiembrie 2020, consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Bugetului Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021

Nov 13, 2020 - 18:46
 0  6038
Consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Bugetului Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021

ANUNŢ
privind consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea
Bugetului Primăriei comunei Stăuceni, pentru anul 2021.

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 13 noiembrie 2020, consultarea publică a Proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Bugetului Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 (în continuare, Proiectul Bugetului).
Scopul proiectului este de a consulta cu părţile interesate şi publicul larg proiectul de Buget al localităţii pentru anul 2021, în vederea asigurării planificării optime a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, precum şi pentru stabilirea finanţării proiectelor de infrastructură locală.
Necesitatea elaborării și adoptării Proiectului de Buget este determinată de obligativitatea examinării şi aprobării bugetului local, în corespundere cu prevederile Legii privind finanţele publice locale, cu stabilirea indicatorilor generali ai bugetului: veniturile și cheltuielile, soldul bugetar și sursele de finanțare.
Prevederile de bază ale Proiectului de Buget conţin compartimentele cu: 

  • sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local;
  • componența veniturilor bugetului local;
  • resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificației funcționale și pe programe;
  • nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către autoritățile şi instituțiile bugetare din teritoriu;
  • transferurile de la/către alte bugete;
  • sinteza proiectelor de investiții capitale finanțate de la bugetul local, inclusiv din contul transferurilor de la alte bugete, precum și lista proiectelor finanțate din surse externe;
  • efectivul-limită al statelor de personal ale Primăriei şi instituțiilor bugetare finanțate de la bugetul local;
  • cuantumul fondului de rezervă ş.a.

Beneficiarii Proiectului sunt: instituţiile bugetare finanţate din bugetul local şi toţi locuitorii satelor Stăuceni şi Goianul Nou, precum şi alţi beneficiari ai serviciilor prestate de către autoritatea/instituţiile locale.
Rezultatele scontate ca urmare a consultării Proiectului de Buget, se vor ţine cont de propunerile beneficiarilor şi vor fi îmbunătăţiţi indicatorii privind planificarea şi executarea bugetului local anual. De asemenea, la etapa de planificare pot fi identificate surse suplimentare de finanţare a proiectelor investiţionale din teritoriu.
Impactul estimat al Proiectului de Buget este asigurarea transparenţei privind utilizarea banilor publici, optimizarea cheltuielilor, repartizarea acestora în mod echilibrat şi ţinând cont de necesităţile stringente ale locuitorilor comunei. Stabilirea indicatorilor pentru anul 2021, precum şi estimarea veniturilor şi cheltuielilor pentru următorii dpi ani, va permite concentrarea eforturilor pentru atragerea finanţărilor din granturi şi finanţări din surse suplimentare interne şi externe.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 27 noiembrie 2020, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 69 76.
Proiectul Deciziei cu privire la aprobarea Bugetului Primăriei comunei Stăuceni pentru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficială Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.