Viceprimar - Hajder Gheorghe

Sep 1, 2022 - 11:08
Feb 7, 2023 - 11:25
 0  299
Viceprimar - Hajder Gheorghe

CURRICULUM VITAE

Informaţii personale

Nume, Prenume

Data naşterii

Hajder Gheorghe

25.01.1995

Telefon:

079164951

E-mail(uri)

gheorghe.hajder95@gmail.com

Nationalitate

Md/Ro

Experienţa profesională

Instituția

Primăria Stăuceni

Perioada

13.09.2021 - prezent

Funcţia sau postul ocupat

Viceprimar

Experiență profesională

Instituția

Parlamentul Republicii Moldova

Perioada

01.07.2019 - 10.09.2021

Funcţia sau postul ocupat

Consilier al Vicepreședintelui Parlamentului

Studii

postuniversitare

Perioada

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

Facultatea

2022 – prezent

Academia de Studii Economice din Moldova

Management în Administrație Publică

Studii

universitare

Perioada

Calificarea / diploma

Instituţia de învăţământ

Facultatea

2015 - 2018

Diplomă de Licență/

Academia de Studii Economice din Moldova

Administrație Publică

Studii

universitare

Perioada

Calificarea / diploma

Instituţia de învăţământ

Facultatea

2015-2019

Diplomă de Licență/

Universitatea ,,PERSPECTIVA’’

Turism

Studii

preuniversitare

Perioada

Calificarea / diploma

Instituţia de învăţământ

2011-2014

Diplomă de Bacalaureat/

Liceul Teoretic ,,Dimitri Cantemir’’

Experiențe,

formare

Perioada

01.05.2020-2021.01.10

Numele şi tipul instituţiei

Erasmus+ Praga, Cehia

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Expert Dezvoltare Locală și Regională prin Atragerea Fondurilor Europene

Perioada

Ianuarie 2023

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

National Democratic Institute

Perioada

2020

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Excellence Program for the parliamentary assistants in the moldovan parliament

Perioada

01.09.2019 - 01.10.2019

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători (ediția a XVI-a)

Perioada

Aprilie 2018

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Certifcate The Jarl Hjalmarson Foundation

Perioada

Iunie 2018

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Seminar Științific ”Impactul Migrației asupra dezvoltării”

Perioada

Mai 2017

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Simpozionul Științific Internațional al Tinerilor Cercetători

Perioada

Aprilie 2017

Experiențe,

formare

Numele şi tipul instituţiei

Direcția dreptului și protecției copilului, Guvernul Republicii Moldova

Perioada

10.05.2015 – 30.08.2015

Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba maternă (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

Limba(i) străină(e)

Română

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Rusă

a

a

a

b

b

Limba Engleză

b

b

a

b

b

Limba Germană

b

b

a

b

b

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Fișiere