În atenția persoanelor/familiilor aflate în dificultate!

În atenția persoanelor/familiilor aflate în dificultate!

Primăria comunei Stăuceni informează despre posibilitatea depunerii cererii pentru solicitarea ajutorului sub formă de lemne de foc.

Conform Dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău, categoriile de persoane cu drept de a beneficia de acest tip de ajutor sunt:
•    persoanele în etate
•    persoanele cu dezabilități; 
•    șomerii înregistrați la Agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă; 
•    familiile cu trei și mai mulți copii, cele monoparentale sau cu tutelă asupra copiilor rămași fără ocrotire părintească, cu vârsta de până la 18 ani; 
•    persoanele/familiile cu venituri mici.
Locuitorii care fac parte din aceste categorii, se pot adresa la Primăria comunei Stăuceni cu o cerere în acest sens, însoțită de o copie a buletinului de identitate. 
Precizăm că, persoanele care beneficiază de compensația pentru perioada rece a anului nu pot solicita și ajutorul sub formă de lemne de foc.
Masa lemnoasă va fi acordată în limita stocurilor disponibile, cu transportarea la domiciliul beneficiarilor.