Cu referire la ACTIVITATEA MICROBUZELOR

Cu referire la ACTIVITATEA MICROBUZELOR
Cu referire la ACTIVITATEA MICROBUZELOR

Cu referire la adresările cetăţenilor privind activitatea microbuzelor de pe rutele 140, 148 şi 190, vă comunicăm că Primăria Stăuceni a înaintat un demers repetat către Direcţia municipală Transport Public şi Căi de Comunicaţie.

Am solicitat Direcţiei municipale să intervină, în calitate de instituţie responsabilă de gestionarea domeniului transportului public în municipiul Chişinău, şi să întreprindă acţiunile ce se impun. Totodată, solicităm desfăşurarea unei şedinţe comune, cu participarea reprezentantului Direcţiei şi a administratorilor rutelor de microbuz nr. 140, 148 şi 190, pentru a discuta situaţia creată.

Menționăm că, în luna decembrie a anului trecut, la sediul Primăriei, a avut loc o discuție în cadrul căreia administratorii rutelor au dat asigurări că se vor întreprinde toate măsurile pentru a înlătura neajunsurile şi a organiza buna funcţionare a unităţilor de transport de pe rutele respective.

În context, precizăm că APL Stăuceni întreprinde măsurile necesare pentru optimizarea infrastructurii în vederea urgentării proiectului de extindere a itinerarului rutei de troleibuz inclusiv în sectorul nou.