Ședința de constituire a Consiliului local.

Nov 14, 2023 - 02:40
Nov 16, 2023 - 02:43
 0  101
Ședința de constituire a Consiliului local.

Consiliul Electoral de Circumscripție Electorală comunală Stăuceni nr. 1/16 prin intermediul Primăriei com. Stăuceni informează că în data de 13 noiembrie 2023 potrivit rezultatelor alegerilor locale generale din 05 noiembride 2023, au fost emise hotărârile de validarea a mandatelor de consilieri în cadrul Consiliului comunla Stăuceni și validarea mandatului de primar al comunei Stăuceni, ales din primul tur de scrutin electoral.

Astfel, având în vedere validarea mandatelor aleșilor locali în temeiul art. 37, art. 174 din Codul electoral nr. 325/2022 și al Regulamentul de activitate a Consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin Hotărârea Consiliului Electoral de Central nr. 1100 din 21 iunie 2023, Regulamentul cu privire la procedura de validare şi atribuire a mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, art. 13 din Legea Republicii Moldova nr.436/2006 „Privind administraţia publică locală” Consiliul electoral al circumscripției electorale comunale Stăuceni nr. 1/16, municipiul Chișinău, h o t ă r ă ș t e: 

I. Se convoacă prima ședință al Consiliului comunal Stăuceni, municipiul Chișinău, pentru data de 17 noiembrie 2023, ora 13:00 în incinta sălii de ședințe din cadrul Primăriei comunei Stăuceni cu următoarea ordine de zi:
1. Cu privire la Hotărârea privind confirmarea legalității alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 în circumscripția electorală comunală Stăuceni nr. 1/16, mun. Chișinău, validarea și atribuirea  mandatelor de consilier și declararea candidaților supleanți în Consiliul comunal Stăuceni, mun. Chișinău.
2 Cu privire la Hotărârea privind confirmarea legalității alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023,în circumscripția electorală comunală Stăuceni, nr. 1/16, municipiul Chișinău și validarea mandatului de primar al comunei Stăuceni, municipiul Chișinău.
3. Cu privire la Inițierea formării fracțiunilor, alianțelor, blocurilor la propunerea consilierilor aleși.
4. Cu privire la inițierea formării comisiilor consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului comunal Stăuceni.