Prelungire termen pentru angajarea coordonatorului de eveniment cultural și de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.

Primăria comunei Stăuceni angajează coordonator pentru organizarea unui eveniment cultural de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival în cadrul Proiectului ”Utilizarea durabilă a serviciilor integrate de resurse naturale – SUNRISE”.

Prelungire termen pentru angajarea coordonatorului de eveniment cultural și de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.
Prelungire termen pentru angajarea coordonatorului de eveniment cultural și de promovare a destinațiilor turistice din țară și localitate, Festival.

Responsabilitățile aplicantului (organizatorul de eveniment):

1. Studierea materialelor privind ofertele turistice  elaborate în cadrul proiectului.
2. Asigurarea acțiunilor logistice pentru organizarea și desfășurarea Festivalului:
• Festivalul va avea loc pe parcursul a două zile
• Tematica va fi în legătură cu pachetele turistice elaborate (promovarea produselor vitivinicole, pensiunilor agroturistice, gastronomie, port popular, tradiții etc.)
• La festival vor fi invitate persoane atât din țară, cât și de peste hotare, inclusiv, reprezentanții țărilor partenere ale Proiectului.
3. Elaborarea Programului evenimentului (propunerea genericului, simbolisticii, elaborarea conceptului privind amenajarea, decorarea platourilor, invitarea producătorilor locali, a meșterilor populari ș.a.).
4. Asigurarea logisticii privind cazarea oaspeților de peste hotare și organizarea tururilor tematice.
5. Coordonarea altor activități necesare desfășurării Festivalului și antrenarea părților interesate, a grupurilor țintă - afaceri și antreprenoriat din sectorul turistic și din sectoarele turismului.

Organizatorul evenimentului (persoană juridică) urmează a fi angajat pentru o perioadă de până la 20 octombrie 2021 (până la 100 ore de activitate).

Cerințe:
• Experiență în organizarea evenimentelor cultural artistice tematice (în special, domeniu de promovare a turismului, produselor vitivinicole, tradițiilor populare);
• Experiență în elaborarea materialelor de promovare relevante pentru domeniul turismului;
• Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu (pentru persoanele antrenate în activitățile organizatorice);
• Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Abilități ale personalului antrenat:
• Responsabilitate, punctuitate;
• Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
• Flexibilitate raportată la nevoile autorității contractante.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către ofertanți:
Scrisoare de intenție, cu indicarea experienței relevante activităților descrise (max. 3 pagini). 
Exemple de activități și materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate;
Oferta financiară pentru fiecare din activitățile menționate în Termenii de referință (sau eventual, oferta pentru o oră de activitate a personalului antrenat).
Oferta financiară va fi prezentată în MDL și va include toate taxele incluse.
Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail: info@stauceni.md  
Aplicanții sunt rugați să indice în mesaj ”Ofertă organizator eveniment/Festival pentru Proiectul SUNRISE”.

Vor fi contactați doar operatorii pre-selectați.
Termen limită de aplicare: 02 septembrie 2021, ora 16.00 (inclusiv).
Telefon pentru informații suplimentare 061022155, persoana de contact – Angela Caraman sau anticamera 022 32 69 76.