Consultarea publică a Regulamentului  privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice  sportivilor de performanţă

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 27 iunie 2020, consultarea publică a Proiectului de Decizie despre aprobarea Regulamentul privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni (în continuare (Regulament).

Jun 27, 2020 - 16:52
 0  1613
Consultarea publică a Regulamentului  privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice  sportivilor de performanţă

ANUNŢ
privind consultarea publică a Proiectului de Decizie despre aprobarea

Regulamentului privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice 
sportivilor de performanţă din com. Stăuceni

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 27 iunie 2020, consultarea publică a Proiectului de Decizie despre aprobarea Regulamentul privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni (în continuare (Regulament).
Scopul proiectului este de a reglementa modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni, în vederea susţinerii şi motivării sportivilor care participă la competiţii de nivel naţional şi înregistrează performanţe deosebite, aprecierea contribuţiei antrenorilor sportivilor care înregistrează performanțe, precum şi pentru încurajarea practicării sportului în rândul copiilor și tinerilor din comuna Stăuceni.
Necesitatea elaborării și adoptării Regulamentului privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni este de a elucida condiţiile şi criteriile pentru acordarea unor plăţi de stimulare şi încurajare pentru sportivii care participă la competiţii de nivel naţional şi înregistrează performanţe deosebite. De asemenea, proiectul reglementează modul de planificare în bugetul anual al comunei Stăuceni a mijloacelor financiare în acest scop şi utilizarea acestora conform destinaţiei descrise.
Prevederile de bază ale Regulamentului prevăd noţiunile de bursă de merit şi premiu de merit în domeniul performanțelor sportive acordate de către APL Stăuceni, mărimile acestora, modul de acordare şi efectuarea plăţii acestora.
Beneficiarii Strategiei sunt: sportivii care au domiciliul în comuna Stăuceni, antrenorii acestora şi care înregistrează performanţe sportive la competiţii naţionale şi internaţionale.
Rezultatele scontate ca urmare a adoptării Regulamentului va fi creat cadrul normativ pentru prevederea mijloacelor financiare în bugetul local pentru acordarea plăţilor de stimulare şi motivare a sportivilor de performanţă, care au domiciliul în comuna Stăuceni.
Impactul estimat al proiectului de decizie este motivarea sportivilor şi antrenorilor în efortul de a obţine performanţe deosebite în competițiile sportive; stimularea practicării sportului în rândurile copiilor şi tinerilor din comuna Stăuceni, promovarea modului sănătos şi activ de viaţă, promovarea acţiunilor de susţinere a grupurilor specifice (sportivii paralimpici).
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 08 iulie 2020, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.
Proiectul Regulamentului privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni este disponibil pe pagina web oficială Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

DESCARCĂ AICI:

Proiectul de Decizie cu privire la aprobarea Regulamentului