Consultarea publică a PUD-ului privind edificarea a 4 case de locuit de tip townhouse

Primăria comunei Stăuceni supune consultării publice Planul Urbanistic de Detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată cu nr. cadastral 3153216.332, situat pe str. Ion Creangă, 30, com. Stăuceni, mun. Chișinău, în scopul edificării a 4 case de locuit de tip townhouse (P+1E).

Consultarea publică a PUD-ului privind edificarea a 4 case de locuit de tip townhouse

Primăria comunei Stăuceni supune consultării publice Planul Urbanistic de Detaliu privind valorificarea terenului proprietate privată cu nr. cadastral 3153216.332, situat pe str. Ion Creangă, 30, com. Stăuceni, mun. Chișinău, în scopul edificării a 4 case de locuit de tip townhouse (P+1E).

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate, pe adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 65 55. 

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.