Concurs (proba scrisă) pentru funcția de specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare

La data de 09 martie 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei com. Stăuceni se va desfășura concursul (proba scrisă) pentru funcția vacantă de specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare în cadrul Primăriei comunei Stăuceni.

Concurs (proba scrisă) pentru funcția de specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare

Primăria comunei Stăuceni anunță

La ședința din data de 03.03.2022  a Comisiei de concurs pentru funcțiile publice de execuție s-a stabilit adminterea în urma examinării dosarelor a următorilor candidați:

Ciobanu Natalia

Cirimpei Angela

Totodată, a fost stabilit că la data de 09 martie 2022, ora 10:00 la sediul Primăriei com. Stăuceni se va desfășura concursul (proba scrisă) pentru funcția vacantă de specialist principal responsabil de relațiile cu publicul și comunicare în cadrul  Primăriei comunei Stăuceni.