ANUNȚ privind inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată „Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”

Starbiz LLP informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, care presupune reamplasarea barajului lacului antiviitură în amonte în partea șoselei Balcani și evacuarea debitului de trecere a lacului antiviitură printr-un colector de evacuare până la punctul de racordare cu colectorul existent.

ANUNȚ privind inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată „Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”

ANUNȚ

privind inițierea procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului pentru activitatea planificată „Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”.

Starbiz LLP informează că a inițiat procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului (EIM) pentru activitatea planificată “Protecția teritoriului adiacent râulețului Hulboaca împotriva inundațiilor. Reamplasarea barajului lacului antiviitură Ceucari”, care presupune reamplasarea barajului lacului antiviitură în amonte în partea șoselei Balcani și evacuarea debitului de trecere a lacului antiviitură printr-un colector de evacuare până la punctul de racordare cu colectorul existent.

Scopul lucrărilor este restabilirea construcțiilor hidrotehnice situate pe teritoriul selectat, amenajarea zonei respective și evitarea inundațiilor și viiturilor posibile prin reglarea debitului de apă la barajul lacului de acumulare. Proiectul prevede construcția următoarelor obiecte:
-    Barajul lacului antiviitură;
-    Deversorul în corpul barajului;
-    Colectorul de evacuare a apelor;
-    Bazinul acumulator de apă excavat;
-    Reamplasarea unui tronson a rețelei de ape pluviale;
-    Devierea apelor de curgere din vâlcelele sus amplasate.

La prima etapă a procedurii EIM, a fost elaborată Cererea privind efectuarea evaluării prealabile a activității planificate. În urma examinării cererii, a fost emisă Decizia nr. 10/1517/2021 din 28 mai 2021, care prevede că activitatea planificată va fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional. 

În baza Deciziei menţionate şi ținând cont de prevederile articolului 19 al legii privind EIM, a fost elaborat Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului pentru activitatea planificată. Programul este înaintat pentru coordonare în ordinea stabilită. 

Cererea şi Programul de realizare a EIM, pot fi găsite accesând următoarele adrese: www.pro-mediu.md, www.stauceni.md

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 zile. Comentariile se pot depune direct la sediul sau transmise în adresa inițiatorului sau titularului documentației EIM, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate/proiectului.