ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip COP lucrări de amenajare a trotuarului din str. A. Mateevici.

Lucrările de menajare a str. A. Mateevici presupun reconstrucția trotuarului, repoziționarea fântânilor (canalizare, apeduct), lucrări de terasament, reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni.

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică de tip COP lucrări de amenajare a trotuarului din str. A. Mateevici.

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

privind achiziționarea Lucrărilor de amenajare a trotuarului și reamplasarea 

sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com Stăuceni. 

 

 Duae_trotuar str. A. Mateevici.pdf

Specificaţie tehnică. Document unic de achiziţii european – document, prevăzut de art. 20 din Legea nr. 131 din 03.07.2015, furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard aprobat de Ministerul Finanțelor, ce constă în declaraţia pe proprie răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie.

Caiet de sarcini trotuar str. A. Mateevici total.pdf

Specificaţie tehnică. Document ce conține tipurile și volumele de lucrări, în baza cărora este elaborată propunerea tehnică.
 

Documentatia_standard_lucrari_trotuar str. A. Mateevici.pdf

Documentele la ofertă. Document care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi explicită cu privire la cerinţele sau elementele achiziţiei, obiectul contractului şi modul de desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către ofertanţi/candidaţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile.

Anunt participare Lucrari trotuar str. A. Mateevici.pdf

Documentele la ofertă. Anunțul de participare - document prevăzut de art. 29 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

05.04.2021- Proces verbal al vizitei la fața locului în cadrul procedurii de achiziție publică prin COP.pdf 

06.04.2021- Proces verbal al vizitei la fața locului în cadrul procedurii de achiziție publică prin COP.pdf