Anunț de intenție pentru achiziții publice

*Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă, str. Botoșani, *Lucrări de modernizare a rețelelor de iluminat public cu implementarea corpurilor de iluminat LED, *Lucrări de reconstrucție/reparație a drumurilor din com. Stăuceni.

Anunț de intenție pentru achiziții publice