Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni

Consiliul local al comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință vineri, 15 mai 2020. Ordinea de zi a ședinței a inclus 20 de chestiuni. Printre acestea se numără corelarea bugetului comunei Stăuceni pentru anul 2020, acordarea ajutorului material persoanelor socialmente-vulnerabile din fondul de rezervă al primăriei, modificarea Componenței nominale a Comisiei de licitație cu strigare și reducere precum și alte chestiuni, inclusiv ce țin de domeniul funciar. 

Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni

Consiliul local al comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință vineri, 15 mai 2020. Ordinea de zi a ședinței a inclus 20 de chestiuni. Printre acestea se numără corelarea bugetului comunei Stăuceni pentru anul 2020, acordarea ajutorului material persoanelor socialmente-vulnerabile din fondul de rezervă al primăriei, modificarea Componenței nominale a Comisiei de licitație cu strigare și reducere precum și alte chestiuni, inclusiv ce țin de domeniul funciar
În cadrul ședinței a fost aprobată alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil: pentru construcții de trotuare; pentru lucrări de proiectare a rețelei de apeduct, canalizare; pentru lucrări la rețeaua de evacuare a apelor pluviale; servicii de topografie.
De asemenea, consilierii locali au aprobat amenajarea terenului cu suprafaţa de 2,15 ha din strada Unirii cu funcţionalitatea de spaţii verzi (parc) cu utilităţi pentru practicarea sportului, jocurilor în aer liber şi activităţi culturale. Lucrarea dată presupune atragerea investițiilor din surse externe (granturi). În același timp, vor continua consultările publice cu locuitorii privind amenajarea parcului. 
Consiliul local a susținut proiectul deciziei de amenajare a terenului din strada Studenților - A. Mateevici, cu funcţionalitatea de spaţii verzi cu utilităţi sportive și de agrement. Scopul acestui proiect ține de dezvoltarea şi protecţia spaţiilor verzi din comuna Stăuceni, precum și crearea condiţiilor pentru recreerea locuitorilor.
Totodată, consilierii au aprobat cofinanțarea proiectului privind reconstrucția străzii George Coșbuc, în mărime de cel puțin 20 % și aplicarea pentru subvenția din Fondul de stat pentru realizarea acestuia. De asemenea, aleșii locali au selectat porțiunea de drum pentru includerea în Programul național „Drumuri bune pentru Moldova - 3”, strada Salcâmilor, cu o lungime de 400 m.
În cadrul ședinței a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, cu scopul amenajării unui club de resort în comuna Stăuceni.
Un alt subiect discutat și aprobat în cadrul ședinței a fost Regulamentul de evidență, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale și de serviciu.