La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către...

La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare: - direct la oficiile poștale, - oficiile bancare, ... - on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md. Menționăm că, începând cu anul 2021 nu se mai aplică reducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, în contextul modificărilor la Codul fiscal. În cazul neachitării impozitului până la 30 iunie curent vor fi aplicate penalități. Pentru informații suplimentare contactați perceptorii fiscali la numărul de telefon 022326774 sau prin e-mail: impozitestauceni@gmail.com.

La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către...
La data de 30 iunie 2022 survine termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/ impozitului funciar de către persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), în cazul bunurilor imobiliare şi al terenurilor dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent. Onorarea obligației fiscale se face cu Avizul de plată a impozitului pe bunurile imobiliare: - direct la oficiile poștale, - oficiile bancare, ... - on-line prin serviciul guvernamental de plăți electronice www.mpay.gov.md. Menționăm că, începând cu anul 2021 nu se mai aplică reducerea de 15% pentru achitarea până la 30 iunie a sumei integrale a impozitului pe bunurile imobiliare calculat, în contextul modificărilor la Codul fiscal. În cazul neachitării impozitului până la 30 iunie curent vor fi aplicate penalități. Pentru informații suplimentare contactați perceptorii fiscali la numărul de telefon 022326774 sau prin e-mail: impozitestauceni@gmail.com. Pentru mai multe detalii, accesați link-ul