Consiliul local Stăuceni s-a întrunit în ședință

Consilierii locali au examinat și aprobat 9 proiecte de Decizii din domeniile administrativ, financiar și funciar, în cadrul în ședinței extraordinare luni, 26 octombrie 2020. La ședință au participat toți consilierii locali, 17 la număr.

Consiliul local Stăuceni s-a întrunit în ședință
Consiliul local Stăuceni s-a întrunit în ședință
Consiliul local Stăuceni s-a întrunit în ședință

Consilierii locali au examinat și aprobat 9 proiecte de Decizii din domeniile administrativ, financiar și funciar, în cadrul în ședinței extraordinare luni, 26 octombrie 2020. La ședință au participat toți consilierii locali, 17 la număr.
Primul subiect de pe ordinea de zi a fost cu privire la numirea în funcția de Secretar al Consiliului comunal Stăuceni a doamnei Buga Elena, învingătoarea concursului public. Aleșii locali au luat act de rezultatele concursului și au aprobat numirea în funcție. 
De asemenea, consilierii au aprobat proiectul de Decizie privind alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil pentru: reparația Centrului de sănătate Stăuceni, echipament pentru personal medical în legătură cu pandemia COVID-19, teste pentru pacienți cu diabet zaharat, proiectarea parcului din str. Mateevici-str. Studenților. 
În cadrul ședinței au fost examinate și aprobate proiectele de Decizii cu privire la cotele pentru taxele locale și cotele impozitului funciar și a impozitului pe bunurile imobiliare, pe teritoriul com. Stăuceni, pentru anul 2021. 
Alte subiecte examinate se referă la Notificările Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat privind abrogarea și modificarea a patru Decizii ale Consiliului comunei Stăuceni. Astfel, două Decizii au fost abrogate și modificate, iar în cazul altor două subiecte aleșii locali au menținut Deciziile anterioare. 
La propunerea consilierului Lilian Pereu, Consiliul local a decis susținerea a trei sportivi și a unui antrenor pentru participarea la Campionatul European de Taekwondo prin achitarea taxei de cazare.