Anunț privind consultarea proiectului de decizie privind corelarea bugetului pentru anul 2022.

Primăria comunei Stăuceni anunță consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la corelarea bugetului com. Stăuceni pentru anul 2022”

Anunț privind consultarea proiectului de decizie privind corelarea bugetului pentru anul 2022.

Primăria comunei Stăuceni anunță consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la corelarea bugetului com. Stăuceni pentru anul 2022” după cum urmează:

1. Decizia  10/20 din 10.12.2021 privind  aprobarea  bugetului com. Stăuceni pe anul 2022, se modifică:
1.1.  Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local (anexa  nr. 1).
1.1.1 la partea de venituri suma de 56474,6 mii lei inclusiv cu  transferuri primite de la bugetul de stat, în mărime de 20 651,0 mii lei.
1.1.2 se substituie cu cifrele 57007,0 mii lei inclusiv cu  transferuri primite de la bugetul de stat, în mărime de 21183,4 mii lei.
1.1.3 partea de cheltuieli suma de 56474,6 mii lei inclusiv cu  transferuri primite de la bugetul de stat, în mărime de 20651,0 mii lei.
1.1.4 se substituie cu cifrele 57007,0 mii lei. inclusiv cu  transferuri primite de la bugetul de stat, în mărime de 21183,4 mii lei.

Textul proiectului de decizie propus spre aprobare, poate fi vizualizat accesând fișierul atașat mai jos.

Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md , sau la numărul de telefon 022 32 69 76.

Proiectul este disponibil pe pagina web oficială a Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13.

Fișiere