ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnice pentru proiectul „Amenajarea parcului multifuncțional – Parcul Unirii”

ANUNȚ DE PARTICIPARE la procedura de achiziție publică a serviciilor de elaborare a documentației tehnice pentru proiectul „Amenajarea parcului multifuncțional – Parcul Unirii”

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice pentru proiectul

„Amenajarea parcului multifuncțional – Parcul Unirii” din com. Stăuceni.

Documentele procedurii de achiziție sunt disponibile AICI. 

29.04.2021: Proces-verbal al vizitei la fața locului în cadrul procedurii de achiziție publică prin COP. 

23.04.2021: Proces-verbal al vizitei la fața locului în cadrul procedurii de achiziție publică prin COP.