Ședința grupului de inițiativă a Proiectului Parcul Unirii

Ședința grupului de inițiativă a Proiectului Parcul Unirii

Ședința grupului de inițiativă a Proiectului Parcul Unirii a avut loc pe data de 19 mai,  la care au fost discutate câteva aspecte strategice, și anume:
1. Se reiterează abordarea generală ca acest parc să fie (re)construit cu implicarea largă a tuturor celor interesați, locuitorii comunei, administrația publică, agenții economici etc.
2. Luând în considerație caracterul grandios al proiectului, acesta va fi derulat pe etape, cu respectarea tuturor cerințelor, inclusiv pentru aplicarea la fonduri de finanțare externă.
3. Etapele pentru anul 2020 și prima jumătate a anului 2021 sunt:
a) Realizarea lucrărilor de topografie și geodezie (realizat)
b) Realizarea consultărilor publice prin intermediul unui sondaj în rândul locuitorilor comunei (urmează a fi lansat săptămâna viitoare)
c) Elaborarea caietului de sarcini pentru soluția arhitecturală
d) Lansarea unui concurs pentru soluții arhitecturale, cu implicarea arhitecților din Moldova și peste hotare (până la finele anului 2020)
e) Elaborarea proiectului tehnic, care se va finaliza inclusiv cu estimarea costurilor (primul trimestru a anului 2021.

După parcurgerea acestor etape va deveni clar cât va costa întregul proiect de reconstrucție și va fi posibilă elaborarea a planului de implementare, cât și a proiectelor de aplicare pentru cofinanțare la fondurile europene.

Totodată, finanțările europene sunt condiționate de implicarea întregii comunități, inclusiv a locuitorilor. În acest sens, grupul de inițiativă planifică o serie de acțiuni comune, cu implicarea largă a locuitorilor comunei. Prima acțiune de acest gen este organizarea acțiunii de salubrizare pe teritoriul parcului pe data de 30 mai, la care sunt îndemnați toți locuitorii.

Nu în ultimul rând trebuie să anunțăm că la ședința Consiliului comunei Stăuceni din 15 mai a.c. a fost adoptată decizia prin care terenului respectiv i se acordă statutul de „spaţii verzi în zonă turistică şi de agrement, cu utilităţi pentru practicarea sportului, jocurilor în aer liber şi activităţilor cu caracter cultural”, fapt care, pe lângă toate vine să confirme și angajamentul administrației publice locale ca pe acest teren să fie amenajat anume parc, și nimic altceva.