Ședința extraordinară a Consiliului local Stăuceni din 05 martie 2020

Ședința extraordinară a Consiliului local Stăuceni din 05 martie 2020

Consiliul local al comunei Stăuceni s-a convocat în ședință extraordinară, joi, 05 martie 2020. La ședință au participat 15 consilieri, doi dintre aleșii locali fiind absenți motivat. Pe ordinea de zi a ședinței s-au regăsit 13 chestiuni, iar alte 3 au fost examinate suplimentar.
În debutul ședinței, Primarul Alexandru Vornicu a felicitat doamnele consiliere cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, care este marcată pe 8 martie.
Ulterior, în cadrul ședinței, consilierii au aprobat alocarea mijloacelor financiare pentru:
• cofinanțarea Proiectului „Utilizarea durabilă a resurselor naturale - instituirea serviciilor integrate SUNRISE(detalii AICI) ;
• construcția unui carcas/acoperiș metalic la cimitirul din comuna Stăuceni;
• modernizarea rețelelor de iluminat public cu implementarea corpurilor de iluminat LED în comuna Stăuceni;
• proiectarea lărgirii intrării și ieșirii în comuna Stăuceni în perimetrul străzilor A. Mateevici - Păcii;
• procurarea unei plite electrice la Grădinița de copii „Sălcioara”;
• reparația fațadei blocului de locuit din strada Florilor, 2;
• reparația și plombarea străzilor din comuna Stăuceni;
• lucrări topografice- geodezice pentru canalizarea stradală din strada D. Matcovschi, comuna Stăuceni;
• proiectarea și instalarea sistemului de irigare a parcului din strada A. Mateevici.
Totodată, aleșii locali au aprobat acordarea ajutorului material, din fondul de rezervă al Primăriei, pentru 13 persoane social vulnerabile, și scutirea de plată a 5 copii din familii care se află într-o stare financiară discretă, pentru frecventarea instituției preșcolare Grădinița de copii „Sălcioara”.
Pe ordinea de zi a sedinței s-au regăsit mai multe subiecte ce țin de domeniul funciar și arhitectură. De asemenea, aleșii locali au aprobat componența comisiei administrative.
Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea unui teren, club de resor, a fost respins, membrii Consiliului invocând necesitatea consultării publice a acestuia.
Consiliul local a susținut proiectul deciziei cu privire la aprobarea acordului de înfrățire și cooperare între România, județul Maramureș, comuna Moisei cu Republica Moldova, Municipiul Chișinău, comuna Stăuceni. Proiectul are drept scop consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare între APL-urile celor două localități, pentru promovarea în comun a proiectelor de dezvoltare economică și socială, fapt ce va duce la atragerea de investiții pentru modernizarea comunelor.
Un subiect suplimentar de pe ordinea de zi a ședinței s-a referit la rezultatele investigării situației financiare la Complexul Sportiv „Olimp”. Membrii Consiliului au luat act de informațiile prezentate și au propus organizarea unei întruniri pentru a analiza subiectul în detalii.