Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni din 15.07.2020

Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni din 15.07.2020
Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni din 15.07.2020
Ședința Consiliului local al comunei Stăuceni din 15.07.2020

          Consiliul local al comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință, miercuri, 15 iulie 2020. Ordinea de zi a inclus 23 de subiecte, alte două proiecte de decizie fiind examinate suplimentar. 
          În debutul ședinței, Primarul Alexandru VORNICU a anunțat despre obținerea primului loc, din 130 de dosare participante, în cadrul concursului de Selectare a proiectelor investiționale pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, lansat de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. În rezultat, strada George Coșbuc va fi construită capital, prin alocarea a 1.524.288 de lei, finanțare nerambursabilă din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.
          Membrii consiliului au luat act de ridicarea mandatului consilierului CHICU Ion, ales pe lista Partidului Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Stăuceni, în legătură cu cererea sa de demisie, și atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant BROVARNIUC Olga de pe lista Partidului Politic “Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
Aleșii locali au aprobat alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil: pentru reparația rețelelor de canalizare de ape pluviale, pentru elaborarea Planului de acțiuni în Domeniul Energiei Durabile și Climei (PAEDC), pentru achiziționarea tehnicii de monitorizare video pentru comuna Stăuceni, și altele.
          Au fost aprobate decizii privind acordarea ajutorului material pentru 25 de persoane, în legătură cu starea precară financiară în care se află (necesitatea procurării medicamentelor, obiectelor de primă necesitate), și scutirea de plată a copiilor pentru frecventarea instituţiei preşcolare.
          În cadrul ședinței, consilierii locali au aprobat constituirea: 
•    Grupului de lucru pentru examinarea oportunității de transmitere în locaţiune și gestionării Complexului Sportiv „Olimp” din comuna Stăuceni; 
•    Comisiei de investigare privind activitatea Direcției General Locativ-Comunale a com. Stăuceni; 
•    Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de secretar al Consiliului comunal Stăuceni.
          Un alt subiect de pe ordinea de zi a fost proiectul de decizie cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei com. Stăuceni. După avizarea de către Cancelariei de Stat, statele de personal vor sta la baza elaborării schemei de încadrare şi planificării mijloacelor bugetare pentru anul viitor şi vor fi puse în aplicare începând cu 01.01.2021.
          Consilierii au aprobat Regulamentul privind modul de stabilire și plată a burselor lunare şi premiilor unice sportivilor de performanţă din com. Stăuceni, și Regulamentul privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni.
          De asemenea, în cadrul ședinței au fost examinate și aprobate mai multe subiecte ce țin de domeniul funciar.