Reguli noi în serviciul public de salubrizare

Reguli noi în serviciul public de salubrizare
poza simbol

Asigurarea curățeniei pe teritoriul comunei Stăuceni și menținerea ordinii sanitare va fi reglementată de noul Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, aprobat vineri, 15 mai 2020, în cadrul ședinței Consiliului local al comunei Stăuceni.


Documentul cuprinde reguli clare privind obligația tuturor persoanelor fizice și juridice, precum și persoanelor care sunt în trecere sau în ospeție pe teritoriul comunei Stăuceni, de a respecta și de a menține ordinea sanitară. 
Regulamentul prevede modul de gestionare a deșeurilor de pe teritoriul comunei, modul de executare a serviciilor de curățare a străzilor, deszăpezire, curățarea pomilor de pe teritoriul public.
Documentul stabilește reguli de precolectare, colectare şi transportare a tuturor tipurilor de deșeuri: deşeurile menajere, deşeuri solide de dimensiuni mari (mobilier, obiecte de uz casnic, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.), deșeuri din construcții și demolări de imobile sau alte tipuri de construcții, deşeuri medicale, deșeuri agricole și animaliere.
Toți locuitorii comunei Stăuceni, trebuie să își asigure din cont propriu pubele pentru deșeuri de tip închis. Acestea pot fi din orice tip de material dur și rezistent la condițiile meteorologice, să aibă capac și să permită scoaterea deșeurilor de către operatorul de salubrizare.
Printre altele, în raza comunei Stăuceni este interzisă: 
•    aruncarea și depozitarea pe domeniul public şi privat al comunei, a deşeurilor de orice tip;
•    murdărirea, degradarea sau distrugerea monumentelor, a mobilierului stradal (bănci, coşuri de gunoi, etc,) și a elementelor locurilor de joacă pentru copii de pe raza localității; 
•    plasarea afişelor sau anunţurilor în alte locuri decât pe panourile special amenajate; 
•    abandonarea pe domeniul public şi privat al localității a vehiculelor, rulotelor, containerelor, a caroseriilor sau a părţilor din vehicule sau utilaje; 
•    ruperea sau degradarea indicatoarelor de circulaţie, a corpurilor de semafor, a semafoarelor, tăbliţelor cu denumirile de străzi; 
•    blocarea locurilor pentru parcare, a trotuarelor şi carosabilului cu lanţuri, cabluri sau alte materiale fără acordul administraţiei publice locale, precum şi murdărirea clădirilor, gardurilor şi a platformelor parcărilor prin inscripţionare; 
•    tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără autorizație a arborilor, puieţilor de arbori sau arbuștilor, 
•    păşunatul în parcuri, zone verzi şi în alte locuri unde nu este permisă creşterea animalelor, cosirea fără autorizaţie a ierbii din parcurile şi grădinile publice; 
•    arderea vegetaţiei şi a gunoiului menajer; 
•    repararea mijloacelor de transport, pe domeniul public. 
Persoanele care vor încălca dispozițiile Regulamentului vor fi sancționate în conformitate cu Codul Contravențional.