Înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii cazurilor de infecție cu Coronavirus

Înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii cazurilor de infecție cu Coronavirus

Stimați locuitori ai comunei Stăuceni, 

în legătură cu evoluția situației epidemiologice la nivel mondial și regional, precum și creșterea numărului de persoane testate pozitiv la COVID -19 în Republica Moldova, autoritățile centrale intervin cu înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii cazurilor de infecție cu Coronavirus.

În context, administrația publică locală a comunei Stăuceni revizuie acțiunile întreprinse în acest sens pentru a fi în concordanță cu măsurile prevăzute în Dispoziția Nr.6 a Comisiei Situații Excepționale a RM.

1. Începând cu 27 martie 2020:

  • persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei;
  • se interzice aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane (cu excepția grupurilor constituite din membrii familiei);

2. Zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar, cu excepția Centrului de sănătate și Sectorului de Poliţie (recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență);

3. Oficiul poștal (responsabil de organizarea și lansarea procesului de plată a pensiilor și prestațiilor sociale) va atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea procesului.

Totodată, Dispoziția prevede posibilitatea de instituire a regimului de carantină de către autoritățile administrației publice locale de nivelul I, prin Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale locale.

Astfel, o decizie în acest sens poate fi luată în situația înregistrării cazurilor unice (sporadice) de infecție, cu afectarea a 1% din populația unității administrativ–teritoriale respective, într–o perioadă de incubație (pentru Covid – 14 zile).
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la 01.01.2019, pe teritoriul comunei Stăuceni erau înregistraţi 9056 locuitori.
Sistarea regimului de carantină în unitatea administrativ–teritorială de nivelul I, se efectuează prin Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale locale, în cazul în care, pe teritoriul respectiv nu se înregistrează nici un caz nou pozitiv de infectare cu COVID–19 pentru o perioadă mai mare de 14 (paisprezece) zile de la ultimul caz declarat încheiat, cu informarea în scris a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

DISPOZIȚIA nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova precum toate Deciziile și Hotărârile autorităților centrale și Comisiilor pot fi consultate pe site-ul Guvernului: https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus