În atenția locuitorilor comunei Stăuceni și agenţilor economici

În atenția locuitorilor comunei Stăuceni și agenţilor economici

Măsurile de combatere şi prevenire a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul comunei Stăuceni vor fi intensificate în conformitate cu Dispoziția din 27 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale locale.

Suplimentar acțiunilor întreprinse anterior, se solicită agenţilor economici, activitatea cărora nu a fost sistată (magazinele de produse alimentare și farmaciile.

  •  punerea la dispoziția cumpărătorilor a mănușilor de unică folosință sau asigurarea ambalării fructelor, legumelor, plasarea produselor neambalate astfel încât să nu fie expuse contactului direct cu cumpărătorii;
  •  să întreprindă măsurile necesare în vederea fluidizării numărului mare de vizitatori în scopul respectării distanţei sociale între persoane de cel puţin 1 metru;
  •  să asigure condiții de igienizare și dezinfecție permanentă a spațiilor interioare și exterioare;
  •  să nu majoreze nejustificat prețurile la produsele alimentare și farmaceutice a căror preț de comercializare este reglementat de către stat.

Colaboratorii sectorului de Poliţie din com. Stăuceni:

  •  vor intensifica controalele în teritoriu cu privire la respectarea regimului de carantină şi autoizolare de către locuitorii com. Stăuceni care s-au aflat în contact cu persoane infectate cu COVID-19 sau care au revenit de peste hotarele ţării, în comun cu Centrul de Sănătate din comună (care acordă asistenţa medicală primară);
  •  vor supraveghea respectarea restricţiei de aflarea în locuri publice a grupurilor mai mari de 3 persoane, cu întreprinderea acţiunilor ce se impun, în caz de încălcare a interdicției date.