Garda Populară în serviciul localității

Garda Populară în serviciul localității

Asigurarea securității, apărarea intereselor legitime ale cetățenilor și prevenirea infracțiunilor vor fi sarcinile de bază ale Gărzii Populare, care va fi creată în timpul apropiat în comuna Stăuceni. Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Gărzii Populare a fost aprobat vineri, 15 mai 2020, în cadrul ședinței Consiliului local.

Garda Populară va fi creată pe lângă Consiliul local Stăuceni în vederea susținerii organelor de drept în acțiunile de menținere a ordinii publice.
În rândurile Gărzii Populare vor fi înrolați, în baza cererii, locuitorii comunei Stăuceni cu vârsta de peste 18 ani care, din punctul de vedere al sănătății și al calităților profesionale morale, sunt capabili să îndeplinească sarcinile încredințate. Aceștia vor putea fi recunoscuți după banda de stofă purtată la braț cu inscripția „Garda Populară”. Totodată, aceștia vor avea asupra sa legitimaţia şi insigna de membru.
În cadrul desfășurării activității, pentru participarea activă la descoperirea infracțiunilor, membrii Gărzii Populare vor beneficia de unele facilități.
Printre drepturile membrilor Gărzii Populare se numără:
•    să solicite persoanelor, suspectate de comiterea infracţiunilor şi contravenţiilor, să prezinte actele de identitate;
•    să reţină şi să conducă la poliţie, persoanele care au încălcat ordinea publică ori au săvârșit infracţiuni sau contravenţii, pentru identificarea lor şi întocmirea procesului-verbal;
•    să ridice de la infractori şi contravenienţi, obiectele și/sau mijloacele de comitere a infracţiunilor/contravenţiilor și să le predea neîntârziat poliţiei;
•    să utilizeze, în limitele legislaţiei în vigoare, orice mijloace ale apărării active;
•    să intre fără restricţii în cluburi, cinematografe, pe stadioane şi terenuri sportive, în alte locuri publice în cazul în care urmăreşte un infractor care se ascunde sau pentru a reprima o infracţiune, o contravenţie, în scopul îndeplinirii obligaţiilor de menţinere a ordinii publice.
Garda Populară va fi condusă de un comandant, ales pe un termen de un an, angajat prin contract de muncă. Acesta va planifica și monitoriza activitatea Gărzii și va desfăşura instrucţiuni cu membrii. Totodată comandantul va perfecta materialele referitoare la organizarea şi activitatea Gărzii.
Garda Populară va participa la acțiunile de combatere a huliganismului, narcomaniei, alcoolismului, la contracararea altor încălcări ce prezintă pericol social. Membrii Gărzii vor întreprinde măsuri eficiente pentru acordarea ajutorului de urgență persoanelor care au suferit în urma accidentelor, infracțiunilor, precum și celor aflate în locuri publice în stare de neajutorare. Garda Populară va participa la salvarea oamenilor și a averii lor, la menținerea ordinii publice în caz de calamității naturale și alte situații excepționale.
Locuitorii care doresc să devină membri ai Gărzii Populare se pot înscrie până la data de 20 iunie:

  • la sediul primăriei pe adresa: strada Alexei Mateevici, 13,
  • pe adresa electronică: info@stauceni.md,
  • la numărul de telefon 022 326 976.