Consultărilor publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2020”