Consultări publice a Proiectului de Decizie despre aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni

Consultări publice a Proiectului de Decizie despre aprobarea  Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a Proiectului de Decizie despre aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni

Primăria Comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 06 iunie 2020, consultarea publică a Decizie privind aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni.
Scopul proiectului este de a stabili competențele agenților constatatori privind contravențiile administrative săvârșite pe teritoriul comunei Stăuceni. Reglementările vizează obligaţiunile, responsabilitatea şi ordinea de realizare a funcţiilor pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative (în sfera gospodăriei locativ-comunale, domeniul comerţului şi prestării serviciilor şi în sfera construcțiilor) pentru asigurarea executării Legilor, Hotărârilor Parlamentului şi Guvernului RM, deciziilor Consiliului local, dispozițiilor Primarului şi altor acte normative.
Necesitatea elaborării și adoptării  Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni este de a fi posibilă constatarea faptelor ce sunt calificate drept contravenții administrative și aplicarea sancțiunilor prevăzute de Codul administrativ. De asemenea, este aprobat modelul formularului de Proces-verbal cu privire la contravenția administrativă.
Prevederile de bază ale Regulamentului sunt explicarea noțiunilor specifice procedurii de constatare a faptei contravenționale, competențele fiecărui agent constatator, corespunzător domeniului de activitate, drepturile și obligațiile agentului constatator, drepturile și obligațiile contravenientului, modul de întocmire a procesului-verbal, termenele de contestare.
Beneficiarii Proiectului de Decizie sunt: administrația publică locală, participanții la procesul contravențional.
Rezultatele scontate ca urmare a aprobării Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni vor fi definitivate aspectele cu referire la constatarea faptelor contravenționale și va fi posibilă aplicarea în practică a reglementărilor prevăzute de Codul Contravențional ce vizează competențele administrației publice locale, atât în ceea ce privește activitatea agenților constatatori în teritoriu, cât și competențele Comisiei administrative de examinare a faptelor contravenționale.
Impactul estimat al proiectului de Decizie este aplicarea corectă și uniformă a prevederilor legislației privind constatarea și prevenirea faptelor contravenționale pe teritoriul comunei Stăuceni, ceea ce va duce la îmbunătățirea situației privind respectarea ordinii publice pe teritoriul localităților din componența comunei.
Recomandările pe marginea proiectului supus consultării publice pot fi expediate până la data de 26 iunie 2020, pe adresa Primăriei Stăuceni, Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, pe adresa electronică: info@stauceni.md, sau la numărul de telefon 022 32 67 80.
Proiectul Deciziei privind aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni este disponibil pe pagina web oficială  Primăriei Comunei Stăuceni, www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa Comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13. 
DESCARCĂ AICI: Proiectul privind aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori pe teritoriul com. Stăuceni.