Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99

Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99
Consultări publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99

ANUNŢ
privind organizarea consultării publice a proiectului de Decizie cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99

Primăria comunei Stăuceni iniţiază, începând cu data de 11 martie 2020, consultarea publică a proiectului de decizie a Consiliului local referitor la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, privind planificarea și amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110.99, din extravilanul comunei Stăuceni.
  
Scopul proiectului este de aprobarea proiectului privind amenajarea unei porțiuni din terenul cu numărul cadastral  31532110.99, pentru construcția unor obiective social-culturale și de recreere.
Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este atragerea de investiții pe teritoriul comunei Stăuceni, precum și de creare a unor locuri de agrement atât pentru localnici, cât și pentru persoanele din alte localităţi. De asemenea este necesar de a susține agenții economici care investesc în dezvoltarea comunei. O necesitate este și crearea unui aspect estetic al zonei respective.  
Prevederile de bază ale proiectului sunt atribuirea unei funcții corespunzătoare terenului cu numărul cadastral 31532110.99 din extravilanul localității, organizarea arhitectural-urbanistică prin stabilirea amplasării construcției noi și încadrarea ei într-o soluție de ansamblu coerentă, asigurarea unei relații funcționale și estetice cu vecinătatea și asigurarea accesibilității construcției la circulațiile din zonă.
Beneficiarii proiectului de decizie sunt atât investitorii proiectului, cât și locuitorii comunei Stăuceni, care vor avea acces la zona de recreere în baza unei plăți. Solicitantul emiterii documentaţiei de urbanism este SRL „LUXURY CLUB & RESORT”. Proiectul a fost întocmit de către S.A. „Tecton- Z”. 
Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sunt stabilirea unui obiect de menire social-culturală și de agrement pe teritoriul localității, care va asigura recreerea locuitorilor comunei Stăuceni. Totodată, proiectul vizat va atrage persoane străine și va crea un precedent privind investirea de către agenții economici în dezvoltarea localității. 
Impactul estimat al proiectului de decizie este asigurarea dezvoltării aspectului socio-cultural al localității, stabilirea unui aspect estetic al terenului cu numărul cadastral 31532110.99 și crearea unor obiective pentru recreerea populației și atragerea noilor investiții.
Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală și Legea nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului. 
Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 24 martie 2020, la adresa Primăriei Stăuceni, comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13, la adresa electronică - info@stauceni.md, sau la numărul de telefon - 022 32 67 80.
Proiectul deciziei Consiliului local, Planul Urbanistic de Detaliu privind planificarea și amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110,99, schiţele de proiect sunt disponibile pe pagina web oficială a Primăriei comunei Stăuceni - www.stauceni.md sau la sediul Primăriei pe adresa: comuna Stăuceni, str. Alexei Mateevici, 13. 
 

DESCARCĂ AICI: Proiectul deciziei Consiliului local, Planul Urbanistic de Detaliu privind planificarea și amenajarea terenului cu numărul cadastral 31532110,99.