Comuna Stauceni

Comuna Stauceni
Com. Stauceni
Comuna Stauceni

Comuna se învecinează cu moşiile satelor Cricova, Ciorescu, la sud cu municipiul Chişinău, la vest cu podgoriile satelor Grătieşti şi Măgdăceşti, iar în partea de est cu cele ale satelor Buneţ şi Hrusova. Majoritatea populaţiei (81,0 %) o constituie moldovenii, alături de care conveţuiesc în bună înţelegere ruşii (7%), ucrainenii (6%) şi reprezentanţi ai altor naţionalităţi (6%). În fruntea comunei au gospodărit cu succes primarii Grigore Sidorenco (1963-1965), Maria Brega (1965-1971), Anatol Prodan (1972-1976), Gheorghe Vasilencov (1976-1986), Ion Sacara (1986-1988), Ion Dragomir (1988-2007), Valentin Sitnic (2007 şi pînă în prezent) reuşind să schimbe, cu implicarea activă al sătenilor, aspectul localităţii.