Anunț

Anunț

În perioada 12 martie- 19 aprilie 2020, Primăria comunei Stăuceni, a inițiat o amplă campanie de asigurare a ordinii sanitare în localitate.
În conformitate cu Regulamentul privind salubrizarea și menținerea ordinii sanitare în comuna Stăuceni, aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 2/11 din 22.03.2018, locuitorii comunei Stăuceni, agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei, sunt obligați să efectueze curățenia în zona adiacentă a proprietății private până în zona domeniului public.
Regulamentul menționat, prevede, asigurarea sistemului de salubrizare prin:
1. Curățarea zonei adiacente proprietății private până la proprietatea publică;
2. Curățarea copacilor din zona adiacentă proprietății private;
3. Stârpirea buruienilor/vegetației de pe lângă garduri, grădini, porți și alte zone de delimitare a proprietății;
4. Colectarea deșeurilor (pungi, sacoșe, frunziș, deșeuri menajere) din zona adiacentă a proprietății private.
Pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la salubrizare, persoanele responsabile vor fi atrase la răspundere contravențională.
Conform Codului Contravențional, încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale se sancţionează cu amendă de la 900 la 1800 de lei aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 3000 la 9000 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
Menționăm că, prin Decizia Consiliului Local nr. 2/2 din 31.01.2020, a fost instituită Comisia Adminstrativă, care va examina toate cazurile de nerespectare a prevederilor Regulamentului cu privire la salubrizare și a Codului Contravențional. Comisia Adminstrativă este împuternicită prin lege să examineze faptele ilicite și să aplice sanțiuni contravenționale.

NOTĂ:
În cazul locuitorilor și agenților economici care nu vor asigura ordinea sanitară în termenul indicat, Primăria comunei Stăuceni își asumă dreptul de a efectua curățenia prin intermediul operatorului de salubritate cu includerea ulterioară a costului lucrărilor în factura pentru servicii (individual pentru fiecare agent economic sau persoană care a ignorat solicitarea APL).