Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 29.01.2021

Consiliul comunei Stăuceni s-a întrunit în ședință vineri, 29 ianuarie 2021. Aleșii locali au examinat și aprobat, în cadrul ședinței ordinare, 40 proiecte de Decizie din domeniile administrativ, financiar și funciar. La ședință au participat 16 consilierii, din 17 în total.

Deciziile Consiliului comunei Stăuceni din 29.01.2021
 1. Decizie 1/1 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 8/1 din 27.11.2020";
 2. Decizie 1/2 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea denumirii Școlii Sportive „Valentin Sîtnic” din com. Stăuceni în „Școala Sportivă Stăuceni””;
 3. Decizie 1/3 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 9/3 din 04.12.2020”;
 4. Decizie 1/4 din 29.01.2021 - „Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 8/2 din 27.11.2020”;

 5. Decizie 1/5 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea volumului suplimentar de ore pentru personalul din învățământul artistic”;

 6. Decizie 1/6 din 29.01.2021 -„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plata premiilor anuale, suplimentelor, sporurilor și ajutorului material personalului angajat în cadrul Primăriei comunei Stăuceni”;

 7. Decizie 1/7 din 29.01.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil”;

 8. Decizie 1/8 din 29.01.2021 - „Cu privire la alocarea mijloacelor din soldul disponibil”;

 9. Decizie 1/9 din 29.01.2021 -„Cu privire la acordarea ajutorului material”;

 10. Decizie 1/10 din 29.01.2021 - „Cu privire la acordarea ajutorului material”;

 11. Decizie 1/11 din 29.01.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru studiile la Școala Muzicală”;

 12. Decizie 1/12 din 29.01.2021 - „Cu privire la scutirea de plată pentru alimentație la grădiniță”;

 13. Decizie 1/13 din 29.01.2021 - „Cu privire la delegarea unui specialist pentru reprezentarea Î.M.DGLC Stăuceni în instanța de judecată”;

 14. Decizie 1/14 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea ***********”;

 15. Decizie 1/15 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea *********”;

 16. Decizie 1/16 din 29.01.2021 - „Cu privire la cererea doamnei *********, în interesele domnului *********** privind scoaterea de la evidență de la domiciliu pe ********* și **********”

 17. Decizie 1/17 din 29.01.2021 - „Cu privire la operarea de modificări la Decizia nr. 8/12 din 13.12.2019”;

 18. Decizie 1/18 din 29.01.2021 - „Cu privire la acordarea burselor de merit și premiilor unice sportivilor de performanță din com. Stăuceni”;

 19. Decizie 1/19 din 29.01.2021 -„Cu privire la abrogarea pct. 2 din decizia Consiliului comunal Stăuceni nr.8/37 din 27.11.2020 „Cu privire la expunerea la licitația publică a unor bunuri imobile proprietate APL Stăuceni ””;

 20. Decizie 1/20 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunei Stăuceni nr.6/13 din 30.08.2019”;

 21. Decizie 1/21 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni”;

 22. Decizie 1/22 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenurilor din intravilanul comunei Stăuceni”;

 23. Decizie 1/23 din 29.01.2021 -„Cu privire la efectuarea modificării în privința deținătorului de teren”;

 24. Decizie 1/24 din 29.01.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă”;

 25. Decizie 1/25 din 29.01.2021 - „Cu privire actualizarea planului geometric”;

 26. Decizie 1/26 din 29.01.2021 - „Cu privire la vînzarea-cumpărarea Surplusului de teren de pe lîngă casă”;

 27. Decizie 1/27 din 29.01.2021 - „Cu privire la modificarea înscrierii în Registrul Bunurilor Imobile”;

 28. Decizie 1/28 din 29.01.2021 - „Cu privire la procurarea surplusului de teren de pe lângă casă”;

 29. Decizie 1/29 din 29.01.2021 - „Cu privire la inițierea procedurii de delimitare bunurilor imobile, proprietatea publică APL Stăuceni”;

 30. Decizie 1/30 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 31. Decizie 1/31 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 32. Decizie 1/32 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 33. Decizie 1/33 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 34. Decizie 1/34 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 35. Decizie 1/35 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 36. Decizie 1/36 din 29.01.2021 - „Cu privire la delimitare în mod selectiv a unor terenuri din domeniul public a UAT Stăuceni”;

 37. Decizie 1/37 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea destinației bucătăriei de vară cu nr.cadastral ************ în casă de locuit din com. Stăuceni, str. *********”;

 38. Decizie 1/38 din 29.01.2021 - „Cu privire la schimbarea destinației Casei de locuit cu numărul cad.*** în bloc locativ din com. Stăuceni, str. ***”;

 39. Decizie 1/39 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construcția complexului multifuncțional pe terenurile cu nr. cadastrale ***,***,*** la drumul ***, c. Stăuceni”; 

 40. Decizie 1/40 din 29.01.2021 - „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu privind construirea obiectivului centru comercial, regim de înălțăme D+P+E pe terenul cu nr. Cadastral *** amplasat în mun.Chișinău, com. Stăuceni, Str. ***”.