Concurs privind atribuirea dreptului de prestare a serviciului regulat de transport local al călătorilor: s. Goianul Nou- com. Ciorescu

Concurs privind atribuirea dreptului de prestare a serviciului  regulat de transport  local al călătorilor: s. Goianul Nou- com. Ciorescu

Primăria com. Stăuceni, anunță demararea Concursului privind atribuirea dreptului de prestare a serviciului  regulat de transport  local al călătorilor: s. Goianul Nou- com. Ciorescu, pentru data de 19.09.2022, ora 10:00, în incinta primăriei, pe adresa: mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. A. Mateevici 13, et. 2, sala de ședințe.
La concurs sunt admiși agenții transportatori titulari de licență pentru genul de activitate „Transport auto de călători” în folos public.
Pentru a participa la concurs, agentul transportator va depune la Primăria com. Stăuceni, cu cel puțin 10 zile înainte de data desfășurării concursului, un formular completat conform cerințelor afișate în fișierul atașat cu anexarea documentelor solicitate.
Dosarul se va depune în plic sigilat și ștampilat.

Pentru mai multe detalii Vă puteți adresa la sediul Primăriei com. Stăuceni de pe str. A. Mateevici 13 sau la tel: 022-32-69-39.

Fișiere