Anunț privind desemnarea câștigătorului la funcția de director al Școlii de muzică „V. Cibotari”

Anunț privind desemnarea câștigătorului la funcția de director al Școlii de muzică „V. Cibotari”

Primăria comunei Stăuceni, a desfășurat la data de 21 decembrie 2022 etapele a III- a și a IV-a a concursului privind funcția de director al Școlii de muzică „V. Cibotari”.

În cadrul concursului în calitate de membri ai comisiei au participat potrivit Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general, aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 163 din 23.03.2015 atât reprezentanți din cadrul APL cât și din cadrul Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău și Consiliul profesoral și de administrare a Școlii de muzică „V. Cibotari”.

În urma desfășurării concursului, în calitate de director al Școlii de muzică „V. Cibotari”.a fost desemnată dna Nichita Iulia.